Budżet obywatelski 2016

Zobacz stan realizacji zadań

Wyniki - zadania do realizacji

Edycja budżetu w 2016 roku nie była dla dzielnicy xIII Podgórze tak szczęśliwa jak poprzednia, ale powodów do narzekań również nie mamy. Także w tym roku wśród zwycięskich projektów ogólnomiejskich znalazł się projekt, który realizowany będzie na terenie naszej Dzielnicy. Poniżej prezentujemy wszystkie projekty, które będą realizowane na terenie "trzynastki":

Projekty dzielnicowe w Dzielnicy XIII Podgórze:

 • Bezpieczne kąpielisko nad Zalewem Bagry – 80 000 zł
 • Podgórskie Kino Plenerowe – 10 450 zł
 • Ochrona przeciwpowodziowa na terenie Dzielnicy XIII Podgórze – 8 150 zł
Projekty ogólnomiejskie
 • Bezpieczne kąpielisko nad Zalewem Bagry - 166 000 zł
 • Trening samoobrony i asertywności dla dziewcząt - 35 000 zł
Pełna tabela wyników

8,5 mln zł w mieście oraz 100 tys. zł w naszej dzielnicy - tak prezentuje się Budżet Obywatelski w roku 2016! Zapraszamy do składania projektów zadań oraz do głosowania na nie.

Zgłaszanie projektów dzielnicowych

Zgłaszanie projektów ogólnomiejskich

O wysokości środków przeznaczonych na budżet obywatelski decydowały, w przypadku budżetu ogólnomiejskiego Rada Miasta Krakowa, w przypadku budżetu dzielnicowego rady poszczególnych dzielnic. Rada Dzielnicy XIII Podgórze przeznaczyła na ten cel środki w wysokości 100 000 zł. Przy takiej puli środków koszt realizacji pojedynczej propozycji zadania nie może być wyższy niż 80% tej kwoty oraz niższy niż dwa tysiące pięćset złotych.

Jak wygląda harmonogram III edycji budżetu obywatelskiego Krakowa?

Ruszyły już spotkania z mieszkańcami dotyczące budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnicowym oraz spotkania o charakterze ogólnomiejskim. Spotkania w naszej dzielnicy odbędą się:

 • 17 luty, godz. 18.30 - Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64 
 • 25 luty, godz. 18.35 - Dom Parafialny Parafii pw. Św. Kingi, ul. Siemomysła 37

Na druga połowę lutego zaplanowano spotkania szkoleniowe dla Rad Dzielnic w związku z przygotowywaną dedykowaną platformą internetową, która w tegorocznej edycji służy również do składania wniosków i wsparcia procesu ich weryfikacji. Przez cały marzec mieszkańcy będą mogli składać propozycje zadań. Od 1 – 20 marca funkcjonować będą tzw. Punkty Obywatelskie umieszczone w galeriach handlowych na terenie miasta - mieszkańcy będą mogli uzyskać w nich wsparcie w procesie składania wniosków oraz skonsultować swoje pomysły z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa lub miejskich jednostek organizacyjnych. W marcu w siedzibie naszej Rady Dzielnicy odbędą się dyżury konsultacyjne mające na celu pomoc techniczną przy pisaniu wniosków. Dyżury poprowadzą przedstawiciele Pracowni Obywatelskiej oraz Członkowie Rady Dzielnicy XIII Podgórze w następujących terminach:

 • 9 marca, środa w godzinach 15:30-17.00 (Pracownia Obywatelska)
 • 15 marca, wtorek w godzinach 16.00-17.00 (Pracownia Obywatelska)
 • 23 marca, środa w godzinach 15:30-17.00 (Pracownia Obywatelska)
 • 29 marca, wtorek w godzinach 17.00-19.00 (Rada Dzielnicy XIII Podgórze)
 • 30 marca, środa w godzinach 17.00 - 19.00 (Rada Dzielnicy XIII Podgórze)

Do końca maja potrwa ocena formalno-prawna zgłoszonych projektów. W czerwcu zostanie ogłoszony wykaz punktów do głosowania, a także zostaną ogłoszone listy projektów, które będą poddane głosowaniu. Od 18 do 30 czerwca mieszkańcy będą mogli wybierać najlepsze spośród zgłoszonych zadań. Projekty, które zyskają największe poparcie i ich koszt będzie się mieścił w limitach finansowych tegorocznej edycji, zostaną ostatecznie realizowane ze środków budżetu obywatelskiego w roku 2017. Wyniki głosowania będą znane w pierwszej połowie lipca br.

Harmonogram BO

Spotkania z mieszkańcami 9 lutego – 31 marca
Składanie propozycji zadań 1 – 31 marca
Ocena formalna i ocena prawna propozycji zadań do 31 maja
Publikacja wyników weryfikacji 2 czerwca
Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej 3-7 czerwca
Rozpatrywanie protestów do 10 czerwca
Ogłoszenie wykazu punktów głosowania 3 czerwca
Sporządzanie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu 13 czerwca
Możliwość wycofania złożonej propozycji zadania przez wnioskodawcę do 10 czerwca
Głosowanie 18 - 30 czerwca
Zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie do 31 lipca

 

III edycja budżetu obywatelskiego będzie w całości obsługiwana przez internetową platformę budżetu obywatelskiego. Narzędzie to jest znane krakowianom z II edycji budżetu obywatelskiego – z etapu głosowania. Od tej edycji, nie tylko głosowanie, ale i składanie propozycji zadań będzie odbywać się poprzez to narzędzie. Jest proste i intuicyjne w obsłudze, ale co najważniejsze, znacznie przyspieszy szybkość i efektywność całego procesu. Będzie można sprawdzić kto dokonuje oceny, na bieżąco obserwować na jakim etapie weryfikacji wniosek aktualnie się znajduje oraz sprawdzić czy jednostka oceniająca nie zgłasza pytań, które wymagają uzupełnienia przez wnioskodawcę. Zgłoszona propozycja zadania, po wstępnej moderacji oraz po dostarczeniu listy poparcia dla projektu publikowana będzie na stronie internetowej. 

W tej edycji budżetu obowiązuje również nowy regulamin, z którym zapoznać się można tutaj.

Dokumenty budżetu obywatelskiego 

Cennik budżetu obywatelskiego

Więcej o budżecie obywatelskim można znaleźć TUTAJ.

 

Edycje BO

 bo2023

bo2022

budzet obywatelski 2021

budżet obywatelski 2018

budżet obywatelski 2017

budżet obywatelski 2016

udżet obywatelski 2015

 

Deklaracja dostępności


deklaracja