Budżet Obywatelski 2015

Zobacz stan realizacji zadań

Wyniki - zadania do realizacji

Po ogłoszeniu wyników głosowania Dzielnica XIII Podgórze miała niemałe powody do zadowolenia. Wśród zwycięskich projektów ogólnomiejskich znalazły się dwa, które realizowane będą na terenie naszej Dzielnicy. Poniżej prezentujemy wszystkie projekty, które będą realizowane na terenie naszej Dzielnicy:

Projekty dzielnicowe w Dzielnicy XIII Podgórze:

  • Zazieleńmy Podgórze - 101 drzew i 101 krzewów dla Podgórza - 36 200 zł
  • Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej, wraz z budową dróg dla rowerów umożliwiających dojazd do przejazdu rowerowego - 115 000 zł
  • Czytaj razem z nami - 25 000 zł
  • Zdrowy kręgosłup - zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców dzielnicy Podgórze - 4 300 zł
  • Dancing Podgórski - 16 000 zł
  • (Re kreacja) - cykl rekreacyjnosportowych spotkań dla mieszkańców na stadionie KS Korona - 2 900 zł

Projekty ogólnomiejskie

  • Tor motocyklowo-samochodowy w Krakowie - 3 000 000 zł
  • Bezpłatny Angielski 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów. Spróbujmy jeszcze raz, tym razem się uda - 882 500 zł
  • Zagospodarowanie Zalewu Bagry - 3 000 000 zł
  • Publiczne kąpielisko wraz z ogólnodostępną plażą miejską zlokalizowane na terenie kamieniołomu na Zakrzówku - 3 000 000 zł
  • Telefon ratujący życie - 40 250 zł
  • Kraków Przyjazny Motocyklistom - Bezpieczeństwo i Rywalizacja 2015 - 52 000 zł
  • Mali Ratownicy - 25 000 zł

Pełna tabela wyników (pobierz xls.)

 


 Głosowanie

Głosowanie na projekty zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego odbędzie się w dniach 20-28 czerwca. Podobnie jak w roku ubiegłym będziemy głosować na projekty o charakterze dzielnicowym oraz na projekty o charakterze ogólnomiejskim. Wybierać będziemy mogli spośród dwudziestu pięciu pozytywnie zweryfikowanych zadań lokalnych (dzielnicowych) oraz stu dziesięciu ogólnomiejskich. Poniżej można pobrać pełną listę zadań:

Wśród projektów ogólnomiejskich zachęcamy do głosowania na te dotyczące Dzielnicy XIII Podgórze. W tegorocznym budżecie znalazły się trzy takie zadania:

  • Projekt nr 82 pn. „Zagospodarowanie Zalewu Bagry” - projekt zakłada zagospodarowanie Zalewu Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym uporządkowanie terenów zielonych, budowę i remont ciągów pieszych, oświetlenia oraz małej architektury. Wartość projektu 3 000 000 zł.
  • Projekt nr 9 pn. „Trwała iluminacja Mostu Piłsudskiego”. Celem projektu jest trwała (całoroczna) iluminacja świetlna przepięknej nitowanej kratownicowej konstrukcji Mostu na Wiśle im. Józefa Piłsudskiego, wyeksponowanie jej walorów estetycznych, technicznych i edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem łuku dwuprzegubowego przęsła środkowego. Wartość projektu 2 005 100 zł.
  • Projekt nr 75 pn. „Budowa budynku Domu Kultury w miejscu zburzonego Dworu w Płaszowie ul. Koszykarska” - projekt zakłada budowę nowego obiektu w miejsce zburzonego Starego Dworu w Płaszowie (Dwór został zburzony ze względu na zły stan techniczny) z przeznaczeniem na Dom Kultury. Wartość projektu 2 950 000 zł. 

Głosowanie na projekty zarówno miejskie jak i te zgłoszone w Dzielnicy XIII Podgórze odbywać się w wyznaczonych punktach głosowania oraz przez Internet w okresie 20-28 czerwca 2015 r. Poniżej prezentujemy wykaz punktów głosowania oraz terminy, w których będą otwarte:

  • 20 czerwca, 08.00 do 13.00, namiot na placu Niepodległości (Targ Pietruszkowy)
  • 22 czerwca, 13.30 do 20.00, Szkoła Podstawowa nr 47 przy ul. Myśliwskiej 64;
  • 23 czerwca, 17.00 do 20.00, siedziba SM Kabel, ul. Wielicka 76
  • 27 czerwca, 10.00 do 13.00, namiot na placu Niepodległości oraz od 14.00 do 18.00, namiot nad Zalewem Bagry
  • 28 czerwca, 15.00 do 18.00, siedziba Rady Dzielnicy XIII Podgórze, Rynek Podgórski 1

Swój głos będzie można również oddać w Podgórskiej Bibliotece Publicznej Filia 11, ul. Kingi 8, w następujących terminach:

  • 22 czerwca od 10.00 do 19.00
  • 23 czerwca od 10.00 do 15.00
  • 24 czerwca od 10.00 do 19.00
  • 25 czerwca od 10.00 do 15.00
  • 26 czerwca od 10.00 do 19.00

Głosować może każdy mieszkaniec Krakowa, który w dniu głosowania ma ukończone 16 lat.  Każdy głosujący oddaje głos na 6 różnych projektów zadań (w tym: 3 głosy na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim). Najwyżej oceniony przez głosującego projekt otrzymuje 3 punkty, a najniżej oceniany 1 punkt. Suma uzyskanych punktów zdecyduje, które projekty będą realizowane.

Wzór karty do głosowania

Głos będzie nieważny:

  1. gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wymaganych danych;
  2. gdy dane na karcie do głosowania zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce;
  3. gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu pod wnioskiem lub dane osobowe lub numer PESEL będą niepoprawne;
  4. gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.

Tutaj można pobrać regulamin głosowania

Serdecznie zachęcamy do głosowania, wybór leży w Państwa rękach!


Budżet obywatelski w Dzielnicy XIII Podgórze

Wykaz zgłoszonych projektów dzielnicowych

W ramach dzielnicowego budżetu obywatelskiego realizowane będą zadania lokalne, tzn. takie których realizacja zaspokaja potrzeby mieszkańców konkretnej, jednej dzielnicy. Wysokość środków przeznaczonych na realizację dzielnicowego budżetu obywatelskiego w danej dzielnicy określa Rada Dzielnicy w drodze uchwały. W Dzielnicy XIII Podgórze pula środków na realizację budżetu obywatelskiego wynosi 200 000 zł. Wyjątkowo składają się na nią środki przeznaczone na dwa lata budżetowe, tj. 2015 oraz 2016. Oznacza to, że  w tym roku będziemy zgłaszać i wybierać zadania, ale realizowane one będą w roku 2016. Rozwiązanie to ma zapobiec sytuacji jaka miała miejsce w związku z Budżetem Obywatelskim 2014  - do dnia dzisiejszego część zadań nadal nie została zrealizowana.

Minimalny koszt propozycji zadania wynosi 2.500 zł, zaś maksymalny równowartość 80% całej kwoty (jeśli dzielnica przeznaczy na realizację budżetu obywatelskiego 100.000 zł lub mniej) lub 60% całej kwoty (jeśli dzielnica przeznaczy na realizację budżetu obywatelskiego więcej niż 100.000 zł). W przypadku naszej dzielnicy maksymalny koszt zadania wynosi 60% całej kwoty czyli 120 000 zł.

Spotkania z mieszkańcami dotyczące budżetu obywatelskiego w naszej dzielnicy odbędą się:

  • 12.03.2015 r. o godz. 18.30 - Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Myśliwska 64 (jadalnia)
  • 16.03.2015 r. o godz. 18.45 - Dom Parafialny Parafii pw. Świętej Kingi, ul. Siemomysła 37

W dniach 25, 26 i 27 marca w godzinach 18.00 - 20.00 w siedzibie Rady Dzielnicy odbędą się dyżury mające na celu wsparcie techniczne dla osób chcących zgłosić projekt i potrzebujących do tego pomocy.

Jak złożyć projekt zadania o charakterze lokalnym?

Formularze z projektami zadań o charakterze lokalnym można składać w siedzibie Rady Dzielnicy (Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oryginalnych dokumentów) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.UWAGA! Niezwłocznie po przesłaniu wniosku drogą mailową, do Rady Dzielnicy należy przekazać jego oryginał (drogą pocztową lub osobiście do siedziby Rady Dzielnicy).
Dokumenty do pobrania

Budżet obywatelski ogólnomiejski

Wykaz zgłoszonych projektów ogólnomiejskich

Zadania o charakterze ogólnomiejskim realizowane są w ramach środków wyodrębnionych na ten cel w budżecie Miasta Krakowa. Pod pojęciem zadań ogólnomiejskich rozumie się zadania służące mieszkańcom całego miasta, co oznacza, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednej Dzielnicy. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego przeznaczono łączną kwotę 10.000.000 zł. Minimalny koszt propozycji zadania wynosi 25.000 zł , zaś maksymalny koszt wynosi 3.000.000 zł.

Jak złożyć projekt zadania o charakterze ogólnomiejskim?

Dokumenty do pobrania

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Dzielnicy XIII Podgórze: 5 marca 2015 r., godz. 17.00, Urząd Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1 – sala Maryewskiego.

Terminy warsztatów:

09.03.2015 r. - Młodzieżowy Dom Kultury – al. 29 Listopada 102
10.03.2015 r. - Dom Kultury SM „Kurdwanów Nowy" – ul. Witosa 39
11.03.2015 r. - Dworek Białoprądnicki – Papiernicza 2
12.03.2015 r. - Centrum Kultury „Ruczaj" – ul. Rostworowskiego 13, godz. 18.30
16.03.2015 r. - Teatr „Łaźnia Nowa" mała scena – os. Szkolne 25
17.03.2015 r. - Klub Kultury „Mydlniki" – ul. Balicka 289
18.03.2015 r. - Szkoła Podstawowa nr 114 – ul. Łąkowa 31
20.03.2015 r. - Młodzieżowy Dom Kultury – os. Kalinowe 18

Wszystkie warsztaty rozpoczynają się o godzinie 17.00 z wyjątkiem warsztatów 12 marca 2015 r.


Harmonogram budżetu obywatelskiego:

  • Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami: 16 lutego - 31 marca    
  • Składanie formularzy z propozycją projektów: marzec    
  • Ocena formalno-prawna propozycji projektów: do 31 maja     
  • Ogłoszenie wykazu punktów głosowania: 5 czerwca     
  • Ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu: do 12 czerwca     
  • Głosowanie: 20-28 czerwca     
  • Zatwierdzenie listy projektów do realizacji: do 31 lipca
Harmonogram - infografika

Dokumenty Budżetu Obywatelskiego

Cennik budżetu obywatelskiego.

Projekty można zgłaszać od 1-31 marca 2015 r. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Krakowa, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat.

Edycje BO

 bo2023

bo2022

budzet obywatelski 2021

budżet obywatelski 2018

budżet obywatelski 2017

budżet obywatelski 2016

udżet obywatelski 2015

 

Deklaracja dostępności


deklaracja