Budżet obywatelski 2017

Wyniki - zadania do realizacji

Czwarta edycja budżetu obywatelskiego zakończyła się dla naszej dzielnicy olbrzymim sukcesem. Projekt „Zalew Bagry – zagospodarowanie" zdobył najwięcej punktów w ogólnomiejskim budżecie obywatelskim - ponad 13 tys. punktów - niemal dwa razy więcej od projektu, który zajął drugie miejsce! Zwycięski projekt zakłada rewitalizację wschodniej części Zalewu, tak by mógł on służyć krakowianom do celów rekreacyjno-wypoczynkowych przez cały rok. Projekt przewiduje budowę ciągu pieszego od plaży do kładki nad torami kolejowymi, małej architektury, oświetlenia, toalet, przebieralni, zorganizowanie bezpiecznego kąpieliska wraz z niezbędną infrastrukturą, miejsc postojowych oraz w nieco dalszej odległości wybiegu dla psów. Być może w okresie zimowym zostanie tam uruchomione lodowisko. Koszt zadania to 3 mln zł. Na 9 miejscu znalazło się kolejne zadanie, którego realizacja przewidziana jest na terenie naszej dzielnicy tj. "Park przy ul. Wadowickiej". Co najmniej dwa zadania będą również częściowo realizowane na terenie Dzielnicy XIII.

Wśród zadań dzielnicowych w naszej "13" zwyciężył projekt „Ratownicy WOPR nad Bagrami”, który może stanowić ciekawe uzupełnienie dużego ogólnomiejskiego projektu dotyczącego rewitalizacji zalewu Bagry. Miejsce drugie zajął projekt "Bezpieczeństwo mieszkańców Dzielnicy XIII Podgórze". Poniżej prezentujemy wszystkie projekty, które będą realizowane na terenie naszej dzielnicy:

Projekty dzielnicowe w Dzielnicy XIII Podgórze:

 • Ratownicy WOPR nad Bagrami - 78 919 zł
 • Bezpieczeństwo mieszkańców Dzielnicy XIII Podgórze - 13 200 zł
 • Mali Ratownicy - 2 500 zł
 • Seniorzy ćwiczą na wolnym powietrzu - 5 000 zł

Projekty ogólnomiejskie

 • Zalew Bagry - zagospodarowanie - 3 000 000 zł
 • Park przy ul. Wadowickiej - 810 000 zł
 • 100 drzew dla każdej dzielnicy! - 1 665 000 zł
 • SZYBCIEJ TRAMWAJEM! - wydzielenie torowisk tramwajowych - 802 375 zł

Pełna tabela wyników


Głosowanie 

Głosowanie odbywało się od 17 do 30 czerwca. Do udziału w głosowaniu zakwalifikowano 111 projektów ogólnomiejskich oraz 208 projektów dzielnicowych, czyli w sumie 319. Głosować można było za pośrednictwem platformy głosowania, dostępnej w okresie głosowania pod adresem internetowym www.budzet.krakow.pl oraz wypełniając papierowe karty głosowania. Każdy głosujący musiał oddać głos na sześć różnych projektów, w tym trzy głosy na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy swojego zamieszkania i trzy głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim - zobacz listę zaakceptowanych projektów (.pdf).


Kwoty przeznaczone na BO

W 2017 roku do dyspozycji mieliśmy 10 milionów złotych w budżecie miejskim oraz 100 tysięcy złotych w dzielnicowym. 

O wysokości środków przeznaczonych na budżet obywatelski decydowały, w przypadku budżetu ogólnomiejskiego Rada Miasta Krakowa, w przypadku budżetu dzielnicowego rady poszczególnych dzielnic. Rada Dzielnicy XIII Podgórze przeznaczyła na ten cel środki w wysokości 100 000 zł. Przy takiej puli środków koszt realizacji pojedynczej propozycji zadania nie może być wyższy niż 80% tej kwoty oraz niższy niż dwa tysiące pięćset złotych


Najważniejsze daty BO 2017

 • spotkania z mieszkańcami: 15 stycznia - 31 marca
 • składanie propozycji zadań: 1 - 31 marca
 • głosowanie: 17 - 30 czerwca
 • zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie: do 31 lipca

Edycje BO

 

bo2022

budzet obywatelski 2021

budżet obywatelski 2018

budżet obywatelski 2017

budżet obywatelski 2016

udżet obywatelski 2015

 

Deklaracja dostępności


deklaracja