Budżet Obywatelski 2018

W 2018 roku do rozdysponowania w ramach BO mamy 8 mln zł na zadania ogólnomiejskie oraz rekordowe 518 800 zł na zadania o charakterze dzielnicowym na terenie Dzielnicy XIII Podgórze.

W tym roku nic nie zmienia się w regulaminie budżetu obywatelskiego. Propozycje zadań można składać od 1 do 31 marca wyłącznie za pośrednictwem platformy www.budzet.krakow.pl. Propozycje zadań o charakterze ogólnomiejskim może składać każdy mieszkaniec Krakowa, który ukończył 16 lat. Propozycje zadań o charakterze dzielnicowym może składać każdy mieszkaniec dzielnicy, której dotyczy zadanie, który ukończył 16 lat. Należy pamiętać o liście poparcia – to obowiązkowy załącznik. Musi ona zostać podpisana przez co najmniej 15 mieszkańców Krakowa (w przypadku projektów ogólnomiejskich) lub 15 mieszkańców dzielnicy, której projekt dotyczy (w przypadku projektów dzielnicowych).

Przez cały marzec będą się odbywały spotkania z mieszkańcami (warsztaty, konsultacje, deliberacja): ogólnomiejskie i dzielnicowe. Spotkania ogólnomiejskie, organizowane przez Miejskie Centrum Dialogu, mają charakter tematyczny. Będzie ich dziesięć, po dwa w pięciu kategoriach:

 • zieleń (7 i 13 marca),
 • kultura (6 i 19 marca),
 • sport (5 i 14 marca),
 • edukacja (8 i 21 marca),
 • infrastruktura (12 i 20 marca).

Ponadto 8 marca zostanie zorganizowane spotkanie dla wszystkich mieszkańców Krakowa tłumaczone na polski język migowy. Na spotkania dzielnicowe w Dzielniy XIII Podgórze zapraszamy w następujących terminach:

 • 1 marca godz. 18:00-20:00 - siedziba Rady Dzielnicy, Rynek Podgórski 1 (indywidualne konsultacje)
 • 6 marca godz. 18:30 - Szkoła Podstawowa nr 47 S. Czarneckiego, ul. Myśliwska 64
 • 8 marca godz. 18:00 – Centrum Kultury Podgórza, ul. Łutnia 1
 • 15 marca godz. 18:00-20:00 - Siedziba Rady Dzielnicy, Rynek Podgórski 1 (indywidualne konsultacje)

Zaplanowano również trzy maratony pisania projektów – ta forma wsparcia doskonale się sprawdziła w trakcie poprzednich edycji budżetu obywatelskiego w Krakowie. To okazja dla wszystkich, którzy mają pomysł, ale nie wiedzą, jak napisać wniosek albo chcieliby sprawdzić jego poprawność – podczas maratonu, podobnie jak podczas spotkań, będą mogli skorzystać z pomocy urzędników i specjalistów. Maratony pisania wniosków odbędą się:

 • 15 marca, godz. 16:00–20:00, Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10
 • 22 marca, godz. 16:00–20:30, Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, pok. 6 (wejście od strony Al. Przyjaźni)
 • 26 marca, godz. 16:00–20:00, Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, sala konferencyjna.

Do dyspozycji mieszkańców jest też infolinia budżetu obywatelskiego pod numerem 12 616 11 11. Mieszkańcy od poniedziałku do piątku od 7:45–15:30 mogą otrzymać ogólną informację na temat budżetu obywatelskiego oraz odbywających się spotkań, jak również pomoc techniczną w obsłudze platformy elektronicznej służącej do składania propozycji. W tym roku dużym ambasadorom budżetu obywatelskiego będą towarzyszyć mali ambasadorzy, czyli wychowankowie Krakowskiej Akademii Samorządności. Będą oni w krakowskich szkołach na godzinach wychowawczych, wiedzy o społeczeństwie oraz lekcjach przedsiębiorczości organizować spotkania z uczniami, by zachęcać do udziału w BO.

Tegoroczna kampania informacyjno-promocyjna kładzie nacisk na zachęcanie do składania wniosków i głosowanie, jak też prezentuje projekty zrealizowane w ramach dotychczasowych edycji BO. Działania informacyjno-promocyjne realizowane będą zarówno za pośrednictwem internetu oraz mediów społecznościowych, jak również tzw. tradycyjnych form, wśród których warto wymienić „Gazetę Obywatelską” – drukowaną gazetę poświęconą projektowi, bezpłatnie dystrybuowaną wśród mieszkańców miasta. Planowany nakład to 25 tys. egzemplarzy. Będzie kolportowana w lokalizacjach takich, jak: Hala Targowa, rondo Mogilskie, pętla tramwajowa Krowodrza Górka, Poczta Główna, w Punktach Obsługi Mieszkańca czy punktach sprzedaży Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA. Kolportaż zaplanowano w rejonach uczęszczanych ciągów komunikacyjnych, żeby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców.

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa znajdują się na stronie internetowej: www.budzet.krakow.pl

Edycje BO

 bo2023

bo2022

budzet obywatelski 2021

budżet obywatelski 2018

budżet obywatelski 2017

budżet obywatelski 2016

udżet obywatelski 2015

 

Deklaracja dostępności


deklaracja