Przewodnicząca: Iwona PraczyńskaPrzedmiot działania:

  1. Przygotowywanie i opiniowanie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze.
  2. Monitorowanie przenoszenia pomiędzy zadaniami środków wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy XIII Podgórze.
  3. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  4. Współpraca z mieszkańcami i z organizacjami pozarządowymi.
  5. Współdziałanie z innymi komisjami Rady.