Przewodniczący: Rafał Zawiślak


Przedmiot działania:

  1. Koordynacja działań związanych z procesem dzielnicowego oraz ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego na terenie Dzielnicy XIII w oparciu o przyjęty regulamin.
  2. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz edukacyjnej wraz z organizacją spotkań z mieszkańcami oraz głosowań na terenie dzielnicy w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego.
  3. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  4. Współpraca z mieszkańcami i z organizacjami pozarządowymi.
  5. Współpraca z innymi komisjami Rady