Przedmiot działania:

  1. Dokonywanie przeglądów ulic, dróg i oświetlenia dla ustalenia i sporządzenia listy planowanych prac w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych: miejskiej infrastruktury drogowe w zakresie dróg wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 66 ust. 1 Statutu.
  2. Opiniowanie projektów z zakresu infrastruktury.
  3. Odbiór w/w prac zlecanych i finansowanych przez Miasto realizowanych na obszarze dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy z udziałem przedstawicieli właściwej jednostki miejskiej oraz wykonawcy.
  4. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  5. Współpraca z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi.
  6. Współpraca z innymi komisjami Rady.