Magazyn solny

Magazyn solny ( ul. Na Zjeździe 8) – obiekt wzniesiony ok.1785 roku, wchodził w skład kilku budynków magazynowych podgórskiej składnicy soli funkcjonującej na pewno od XVII wieku (a może wcześniej), do której także należał port na Wiśle.

Pozostałe budynki rozebrano na początku XX wieku w związku z budową bulwarów. W drugiej połowie XIX w. magazyn zamieniony na koszary i stajnie dla wojska austriackiego. Budynek o bardzo prostym wystroju zewnętrznym z zachowaną na parterze wielką, sklepioną, piętnastonawową halą (obecnie wtórnie podzieloną dla potrzeb komercyjnych).

Ciekawostki

Obywatele honorowi miasta Podgórza

Obywatele miasta Podgórza

Przynależni do Podgórza

Katolicki Cech Zbiorowy w Krakowie na Podgórzu

Deklaracja dostępności


deklaracja