Kościół p.w. św. Benedykta

Kościół p.w. św. Benedykta

Kościół p.w. św. Benedykta – romański, najmniejszy kościółek Krakowa, położony na skraju średniowiecznego kamieniołomu, tuż przy pionowej zerwie skalnej.

Powstał na miejscu rotundy z X-XI w., przyległej do palatium (wczesnoromańskiej siedziby książęcej). Budowla datowana jest na XII wiek i przypisywana jako dzieło Benedyktynom z Tyńca. Pomimo, że w ciągu dziejów uległ przeróbkom, zachował niezwykły kształt i urok prastarej dawności, spotęgowanej niezwykłością miejsca owianego legendą o zaklętej księżniczce. W każdy wtorek po Wielkanocy nieopodal kościółka, podobnie jak przy Kopcu Krakusa, odbywa się tradycyjne Święto Rękawki.

Ciekawostki

Obywatele honorowi miasta Podgórza

Obywatele miasta Podgórza

Przynależni do Podgórza

Katolicki Cech Zbiorowy w Krakowie na Podgórzu

Deklaracja dostępności


deklaracja