Fort nr 31 „św. Benedykt”

Fort nr 31 „św. Benedykt”

Fort nr 31 „św. Benedykt” – zbudowany w latach 1853-55 wg projektu Feliksa Księżarskiego jako element austriackiej Twierdzy Kraków.

Budowla stanowi rzadki w skali europejskiej - a jedyny w Polsce - przykład tzw. „wieży maksymiliańskiej” lub „baszty z Linz”, nawiązującej zarówno do renesansowych tradycji Dürera, jak XVIII-wiecznych Montalemberta (Marc René de Montalembert markiz, generał dywizji, twórca systemu fortyfikacji poligonalnej). Ciekawostką konstrukcyjną jest most zwodzony usytuowany wewnątrz budowli, w sieni. Obiekt wzniesiony z cegły jest dwukondygnacyjny, o planie kolistym z centralnym dziedzińcem, wyposażonym na całym obwodzie w liczne stanowiska ogniowe w ścianach oraz tarasy dla artylerii (od czoła) i piechoty (od strony zapola) na szczycie. Fort został rozbrojony w 1912 roku, gdyż – ze względu na wprowadzenie nowych technik wojskowych – utracił wartości obronne.

Ciekawostki

Obywatele honorowi miasta Podgórza

Obywatele miasta Podgórza

Przynależni do Podgórza

Katolicki Cech Zbiorowy w Krakowie na Podgórzu

Deklaracja dostępności


deklaracja