Kamieniołom Libana

Kamieniołom Libana - intensywnie eksploatowany od 1873 r. przez firmę „Wapienniki i Kamieniołomy Liban i Ehrenpreis S.A. w Krakowie”.

W owym czasie jeden z najbardziej znanych zakładów przemysłu wydobywczego. W okresie od 1942 do 1944 roku istniał tu ciężki obóz karny Służby Budowlanej dla Polaków, który otrzymał nazwę Straflager des Baudienstes Krakau. W tym obozie warunki życia i pracy więźniów, dyscyplina i rodzaj stosowanych kar były identyczne jak w obozach koncentracyjnych , zorganizowanych na zasadzie wyniszczenia ludzi przez pracę. Tamte czasy przypomina usytuowana pod ścianą skalną zbiorowa mogiła 21 osób zabitych w ciągu jednej nocy (20 lipca 1944 roku) przez komendanta obozu Bruna Beneckego i pijanych żołnierzy doborowej jednostki wermachtu. W wyrobisku kręcone były zdjęcia do filmu „Lista Schindlera” przypominają o tym pozostawione do tej pory dekoracje filmowe.

Ciekawostki

Obywatele honorowi miasta Podgórza

Obywatele miasta Podgórza

Przynależni do Podgórza

Katolicki Cech Zbiorowy w Krakowie na Podgórzu

Deklaracja dostępności


deklaracja