Park im. Wojciecha Bednarskiego

Park im. Wojciecha Bednarskiego

Park im. Wojciecha Bednarskiego – jeden z najpiękniejszych obszarów zielonych Krakowa zajmujący powierzchnię 8,5 ha.

Założony został w 1896 roku przez Wojciecha Bednarskiego na dnie eksploatowanego od średniowiecza już nieczynnego kamieniołomu. Tym samym pomysłodawca i założyciel tego parku stał się prekursorem w Polsce i świecie idei rekultywacji terenów poprzemysłowych. Pomysł i realizacja ogrodu zdobyły uznanie i zachwyt Europy, a o jego otwarciu pisały nawet gazety Petersburga. Wdzięczni podgórzanie już za życia Wojciecha Bednarskiego nazwali park jego imieniem.

Ciekawostki

Obywatele honorowi miasta Podgórza

Obywatele miasta Podgórza

Przynależni do Podgórza

Katolicki Cech Zbiorowy w Krakowie na Podgórzu

Deklaracja dostępności


deklaracja