Most Józefa Piłsudskiego

Most Józefa Piłsudskiego

Most Józefa Piłsudskiego – łączy ul. Krakowską - po stronie Kazimierza - z ul. Legionów Piłsudskiego - po stronie Podgórza.

W tym rejonie od wieków istniała przeprawa przez Wisłę, która w tamtych czasach była odnogą rzeki zwaną Zakazimierką, a potem Nową Wisłą. Zapewne po lokacji miasta Kazimierz bród, który stanowił do tej pory przeprawę został zastąpiony stałym mostem. Dzisiejszy stalowy most o dł. 146 metrów , którego konstrukcję wykonały Zakłady Zieleniewskiego, wybudowano w 1933 roku. Wysadzony pod koniec II wojny światowej ( rano, 18 stycznia 1945 r.) przez uciekających z Krakowa Niemców, odbudowany został w 1948 roku. Dziś przykuwa uwagę swoją charakterystyczną błękitno-szarą konstrukcją.

Ciekawostki

Obywatele honorowi miasta Podgórza

Obywatele miasta Podgórza

Przynależni do Podgórza

Katolicki Cech Zbiorowy w Krakowie na Podgórzu

Deklaracja dostępności


deklaracja