Fabryka Schindlera

Fabryka Schindlera

Fabryka Schindlera – (ul. Lipowa 4)- Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z przygotowaną stałą wystawą : „Kraków – czas okupacji (1939-1945)”.

Znajdowała się tutaj Fabryka Naczyń Emaliowanych, kierowana w czasie okupacji przez Oskara Schindlera. Zatrudnieni tu byli więźniowie obozu koncentracyjnego „Płaszów”. Dzieje uratowanych Żydów stanowiły fabułę książki „Lista Schindlera”, a później filmu noszącego taki sam tytuł.

Ciekawostki

Obywatele honorowi miasta Podgórza

Obywatele miasta Podgórza

Przynależni do Podgórza

Katolicki Cech Zbiorowy w Krakowie na Podgórzu

Deklaracja dostępności


deklaracja