Apteka Pod Orłem

Apteka Pod Orłem – (pl. Bohaterów Getta 18) – jest Oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w którym mieści się stała wystawa poświęcona zagładzie Żydów w Krakowie w latach 1939-1945 zatytułowana „Apteka w getcie krakowskim”.

Apteka ta była jedyną działającą na terenie getta , a jej właściciel Tadeusz Pankiewicz jedynym nie-Żydem, który przebywał w getcie z własnej woli. Jego wspomnienia zawarte w książce „Apteka w getcie krakowskim” są wstrząsającym dokumentem tamtych wydarzeń.

Ciekawostki

Obywatele honorowi miasta Podgórza

Obywatele miasta Podgórza

Przynależni do Podgórza

Katolicki Cech Zbiorowy w Krakowie na Podgórzu

Deklaracja dostępności


deklaracja