Obóz koncentracyjny ”Płaszów”

Obóz koncentracyjny ”Płaszów” – tereny byłego obozu usytuowane są w pobliżu kamieniołomu Libana. Założono go w 1942 roku a zlikwidowano w 1945 roku.

Ocenia się, że w obozie więziono ok. 20 tysięcy osób – głównie Żydów i Romów, a także Polaków wykorzystywanych przede wszystkim jako siła robocza. Trafiali tu Polacy z ulicznych łapanek i Żydzi z gett, wysyłani w większości do obozów zagłady (ostatni transport do Auschwitz wyruszył 14 I 1945 roku). W egzekucjach na terenie obozu zginęło ok. 8 tysięcy ludzi. Opis bestialskich zbrodni dokonywanych na tym terenie znajdujemy m.in. w książce Romana Kiełkowskiego p.t. „Zlikwidować na miejscu”.

Ciekawostki

Obywatele honorowi miasta Podgórza

Obywatele miasta Podgórza

Przynależni do Podgórza

Katolicki Cech Zbiorowy w Krakowie na Podgórzu

Deklaracja dostępności


deklaracja