Plac Niepodległości

Plac Niepodległości

Plac Niepodległości - miejsce to związane jest z wydarzeniami 31 października 1918 roku.

Właśnie tu – na miejscu dzisiejszego Placu Niepodległości i hali sportowej „Korona” – stały koszary austriackie i stąd wyruszył oddział żołnierzy pod dowództwem por. Antoniego Stawarza, wyzwalając Kraków - jako pierwsze duże miasto w Polsce- spod zaboru austriackiego. Koszary zajmowały dawny gmach, zwany „Ekonomie Gebaeude”, który był wzniesiony z końcem XVIII w. i do połowy XIX w. mieścił różne instytucje, ważne z perspektywy historii rozwoju Podgórza. W wyniku działań wojennych w roku 1945 gmach spłonął, a następnie został rozebrany. Jego wygląd odtwarzają fragmenty murów. Na skwerze znajduje się obelisk odsłonięty w roku 1988, upamiętniający rocznicę odzyskania niepodległości.

Ciekawostki

Obywatele honorowi miasta Podgórza

Obywatele miasta Podgórza

Przynależni do Podgórza

Katolicki Cech Zbiorowy w Krakowie na Podgórzu

Deklaracja dostępności


deklaracja