Rozbudowa ul. Wrobela - możliwość przyłączenia posesji do kanału opadowego

Przypominamy, że w związku z planowanym przygotowywaniem do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Wrobela – etap I”, w terminie do 27 listopada 2015 roku można składać wnioski o przyłączenie przyległych posesji do zaprojektowanego kanału opadowego w pasie drogowym.

Przyłączenie będzie się opierać na indywidualnych projektach przyłączy. Wymagane są również niezbędne dokumenty formalno-prawne uzyskane kosztem i staraniem właścicieli posesji.

Etao I rozbudowy ul. Wrobela obejmie odcinek od ul. Śliwiaka do skrzyżowania z ul. Rączną i ul. Łutnia. Rozpoczęcie robót planowane jest na początku 2016 roku.

Wnioski należy składać do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.