Placówka im. Brzechwy na nowych zasadach

Placówka im. Brzechwy na nowych zasadach

Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy, przy al. Pod Kopcem 10a będzie funkcjonować do końca roku. Następnie ma zostać przekształcona. Uchwałę w tej sprawie przyjęli radni Krakowa.

Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. J. Brzechwy jest placówką typu socjalizacyjnego, przebywa w niej 28 dzieci. Jednostka zatrudnia 46 pracowników.

Placówka zostanie objęta zmianami organizacyjnymi wynikającymi z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dzięki pozyskaniu lokalu w sąsiednim budynku, placówka osiągnie standard miejsc wynoszący 14. W wyremontowanym lokalu zamieszkają małoletnie matki i dziewczyny w ciąży, dzięki czemu zwiększy się komfort opieki i wychowania podopiecznych placówki.

Zadania obencej placówki zostaną przejęte przez Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „PARKOWA” przy ul. Parkowej 12 w Krakowie, przy jednoczesnym pozostawieniu infrastruktury i zatrudnionej kadry. Oznacza to, iż środowisko wychowawcze umieszczonych dzieci nie zostanie zaburzone, natomiast pracownicy zatrudnieni obecnie w placówce staną się pracownikami innej jednostki.

Źródło: www.krakow.pl