Nieodpłatny dostęp do kultury dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i seniorów

Kultura Dostępna w Podgórskiej Bibliotece Publicznej

Podgórska Biblioteka Publiczna pozyskała środki na projekt Nieodpłatny dostęp do kultury dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i seniorów w ramach programu Kultura Dostępna. Realizacja projektu ma na celu zintensyfikowanie i poszerzenie wachlarza inicjatyw minimalizujących przeszkody w dostępie do kultury oraz uświadomić potrzebę uczestnictwa w niej.

Chcemy przybliżyć dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, dzieciom z klas integracyjnych oraz seniorom cenne dla kultury polskiej miejsca, podnieść poziom wiedzy i kompetencji kulturalnych uczestników projektu oraz wyrobić poczucie, że kultura jest nieodzownym elementem ich rozwoju osobistego i społecznego. Chcemy, żeby nasze biblioteki otworzyły się na użytkowników niepełnosprawnych. Aby dotrzeć do większej grupy odbiorców, wybrane spektakle teatralne i spotkania autorskie odbywać się będą z audiodeskrypcją i z tłumaczeniem na język migowy.

Zadania programowe realizowane są od października do grudnia 2015 r. W ramach przedsięwzięcia odbędą się:

  • spotkania z pisarzami: Beatą Ostrowicką, Barbarą Gawryluk, Mariuszem Wollnym, Ewą Stadtmüller;
  • przedstawienia teatralne w wykonaniu Teatru Otwartego TO: Co mogą smoki! a czego nie, zaraz dowiesz się; Trąba słonia Salomona; Jak to Smok zrobił jeden niefortunny skok
  • wyjścia do teatru seniorów skupionych w Klubach Seniora, działających w filiach Podgórskiej Biblioteki Publicznej;
  • wyjścia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Zamku Królewskiego na Wawelu.

Kontakt do Podgórskiej Biblioteki Publicznej: ul. Powroźnicza 2, 30-307 Kraków, tel.: 797 024 023, 12 267 28 25 wew. 15

Podgórska Biblioteka Publiczna