Spotkanie ze świadkiem historii panem Marcelem Kurzmannem

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa serdecznie zaprasza na spotkanie ze świadkiem historii panem Marcelem Kurzmannem. Spotkanie odbędzie się 12 marca 2015 (czwartek) o godz. 18.00, Apteka pod Orłem, pl. Bohaterów Getta 18, Kraków. Wstęp wolny! 

Marcel Kurzmann (ur. 1935) opowie m.in. o wojennych przeżyciach swojej rodziny, deportacji w głąb Związku Radzieckiego, powrocie do Krakowa i doświadczeniach pierwszych lat powojennych. 

Marcel Kurzmann jest wnukiem Dawida Kurzmanna, znanego przed wojną w Krakowie przedsiębiorcy i działacza społecznego, który zginął wraz z podopiecznymi żydowskiego Dom Sierot podczas wysiedlenie z getta krakowskiego w październiku 1942. Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku Marcel Kurzmann wraz z rodzicami uciekł na Wschód i trafił do Buczacza, skąd następnie został wywieziony przez Sowietów za Ural. Po zwolnieniu z obozu jego rodzina przebywała w Samarkandzie, w dzisiejszym Uzbekistanie, do kraju powróciła w 1946 roku. W 1950 roku Marcel Kurzmann wyemigrował d Izraela, gdzie mieszka do dzisiaj. 

Spotkanie poprowadzi Grzegorz Siwor, polonista, nauczyciel, autor książki „Enoszijut. Opowieść o Dawidzie Kurzmannie”.