Nieodpłatny dostęp do kultury dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i seniorów

Podgórska Biblioteka Publiczna pozyskała środki na projekt Nieodpłatny dostęp do kultury dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i seniorów w ramach programu Kultura Dostępna. Realizacja projektu ma na celu zintensyfikowanie i poszerzenie wachlarza inicjatyw minimalizujących przeszkody w dostępie do kultury oraz uświadomić potrzebę uczestnictwa w niej.

czy Kraków będzie zielony

24 i 26 listopada odbędą się pierwsze spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie dokumentu pn. Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030. Do wyrażenia opinii na ten temat zapraszają Wydział Kształtowania Środowiska UMK oraz Miejskie Centrum Dialogu.

MOCAK dla seniorów

Jak co roku w ostatnim tygodniu listopada MOCAK organizuje nieodpłatne warsztaty i oprowadzania dla seniorów a także oferuje darmowy wstęp osobom powyżej 60. roku życia.

zmiana właściwości w zakresie VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że z dniem 01 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana przepisów w sprawie ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych (ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1649).