Urząd Miasta Krakowa przypomina o konieczności przeprowadzenia wiosennej deratyzacji. Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni ją przeprowadzić w okresie od 20 marca do 20 kwietnia 2015 roku.

Czym są i jaką pełnią funkcję przedmioty w teatrze? Czy sprowadzają się tylko do roli rekwizytów i pomocy dla aktora? Jaką rolę spełniają przedmioty najniższej rangi podczas spektakli? Podczas lutowych warsztatów w Cricotece nie tylko będzie można uzyskać odpowiedzi na te pytania, ale będzie się też można kreatywnie bawić i uczyć!

Już w najbliższych dniach z przebudowywanego Rynku Podgórskiego zostanie usuniętych 7 drzew oraz 7 krzewów, które kolidują z prowadzoną inwestycją. Ostatecznie jednak liczba zieleni na Rynku zwiększy się - zostanie nasadzonych 14 nowych drzew, a w niedalekiej okolicy niemal 60 krzewów.