W marcu na terenie Dzielnicy XII, w Nowym Prokocimiu przy ul. Teligi 26 B zostanie otwarty nowy ośrodek dla 35 osób z niepełnosprawnością. Znajdą w nim miejsce uczestnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy mieszczącego się w lokalu przy ul. Kolejowej 2, który nie spełnia już wymaganych standardów dotyczących metrażu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Nowe regulacje zmieniły dotychczasowe zasady zwolnień o których mowa w tym rozporządzeniu i obligują kolejne grupy zawodowe do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą kasy – niezależnie od wielkości osiągniętego obrotu.

Ochotnicza Straż Pożarna „Muzeum Ratownictwa” w Krakowie, organ prowadzący Muzeum jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który to ma status Organizacji Pożytku Publicznego o numerze KRS: 0000116212, co umożliwia przekazanie za jej pośrednictwem Muzeum 1% podatku dochodowego przez osoby składające w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.