obóz koncentracyjny płaszów

W najbliższą sobotę 22 października wraz z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i Parafią św. Kingi zapraszamy na "Oprowadzanie po terenie dawnego KL Plaszow". To drugie ze spotkań, których celem jest przybliżenie historii tego miejsca i dyskusja nt. jego przyszłości, tym razem w formie spaceru. Spotykamy się o godz. 12.00 pod "Szarym Domem" (ul. Jerozolimska 3). Oprowadzać będą przedstawiciele Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

staw płaszowski

Radą Dzielnicy XIII Podgórze, Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej zapraszają do udziału w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na "Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół Stawu Płaszowskiego". Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2016 r. Pierwsza nagroda to 6 000 zł!