kl plaszow

Salon Książki Krakowskiej: Płaszów odkrywanie

26 stycznia o godz. 18.00 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza do Fabryki Schindlera (ul. Lipowa 4) na spotkanie promocyjne wydawnictwa pokonferencyjnego Płaszów odkrywanie. Spotkanie odbędzie się w sali kinowej, wstęp wolny.

Książka zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się 15 kwietnia 2016 r., stanowiąc część wydarzenia Pamiętaj z nami 2016. Celem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa było podsumowanie posiadanej wiedzy na temat dawnego obozu KL Plaszow. Zebrane referaty dotyczą okresu wojny oraz działań podejmowanych na przestrzeni ponad siedemdziesięciu lat na rzecz upamiętnienia terenu poobozowego. Teksty historyków i socjologów uzupełniają rozważania architektów krajobrazu, którzy nie pozostali obojętni wobec potencjału pamięci zawartego w poobozowym obszarze.

Wszystkie one stanowią część dyskusji lub może raczej dialogu, w którego konsekwencji powstanie Muzeum – Miejsce Pamięci dawnego KL Plaszow.

Wydawnictwo Płaszów. Odkrywanie powstało dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W spotkaniu wezmą udział:
Ryszard Kotarba (IPN)
Katarzyna Kocik (MHK)
Marta Śmietana (MHK)
Prowadzenie: Marcin Baran