Honoris Gratia dla Marty Peruckiej-Tytko

Przez ponad 30 lat była dyrektorem Domu Kultury "Podgórze". Swoim zaangażowaniem i niestrudzoną pracą wywarła wielki wpływ na całą prawobrzeżną część Krakowa. Poprzez działania na rzecz "podgórskiej kultury" zasłużyła się kilku pokoleniom mieszkańców całego Krakowa. Teraz przyszedł czas na podziękowania i należne docenienie. Dyrektor Marta Perucka-Tytko została odznaczona przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego odznaczeniem Honoris Gratia.

Odznaczenie zostało wręczone przez Prezydenta podczas tradycyjnego spotkania opłatkowego Dzielnicy XIII Podgórze w sali im. Franciszka Maryewskiego, dawnej sali obrad podgórskiego samorządu. Prezydent przypinając odznakę Honoris Gratia podziękował Pani Dyrektor za długoletnią i owocną pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców. Podziękowania złożyła również Rada Dzielnicy XIII Podgórze, która od początku istnienia samorządu mocno współpracowała z Domem Kultury "Podgórze" pod opieką Pani Peruckiej. Zawsze mogliśmy liczyć na inicjatywę, otwartość, chęć pomocy, zaangażowanie i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów. Na ręce Pani Dyrektor złożyliśmy reprodukcję przedstawiającą Rynek Podgórski wraz z kościołem św. Józefa z początków XX wieku. Do podziękowań przyłączyli się również Przewodniczący pozostałych podgórskich dzielnic.

Odznaka Honoris Gratia to odznaczenie przyznawane przez prezydenta Krakowa osobom zasłużonym dla Miasta.

Jacek Młynarz