Mały Płaszów

Żłobek na Małym Płaszowie

Rozpoczęły się prace przy budowie żłobka w rejonie ulicy Lipskiej. Będzie to pierwszy żłobek w naszej dzielnicy zbudowany z udziałem środków z budżetu centralnego. Nowy żłobek pomieści stu maluchów. Znajdą się w nim cztery obszerne sale dla dzieci z wydzielonymi sypialniami. W ogrodzie zaplanowany jest duży plac zabaw.

Pozwolenie na budowę uzyskane zostało pod koniec 2016 roku. Projekt budynku został opracowany przez Pracownię Architektoniczną Joanna Kłusak. Inwestycja realizowana jest pomiędzy osiedlem Lipska a kościołem pw. Matki Boskiej Fatimskiej na Małym Płaszowie.

O wypowiedź w sprawie nowego żłobka poprosiliśmy Michała Marszałka, dyrektora Biura ds. Ochrony Zdrowia. Kierowany przez niego wydział, poza nadzorem nad miejskimi szpitalami (im. Narutowicza i Żeromskiego) oraz Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym na Wielickiej, zajmuje się także żłobkami: Miasto Krakow od 2012 r. korzysta z dotacji Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie tworzenia i utrzymania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach Programu "Maluch" oraz ze środków budżetu Miasta uruchomiliśmy 4 nowe żłobki działające na zasadach placówki publicznej, które dysponują łącznie 235 miejscami. W oparciu o istniejące żłobki samorządowe uruchomiliśmy dalszych 316 miejsc. W roku bieżącym z rządowego Programu "Maluch+" Miastu została przyznana dotacja w wysokości 1 200 000 zł na budowę i uruchomienie żłobka na 100 miejsc przy ul. Lipskiej na terenie Dzielnicy XIII Podgórze. Gmina z budżetu finansuje ww. zadanie do wysokości 2 700 000 zł. Planujemy realizację inwestycji i uruchomienie żłobka do 31 grudnia br. Ten termin wynika z tego, że dotacja musi zostać rozliczona z Urzędem Wojewódzkim do końca roku 2017 r. Jesienią 2017 r. planujemy uruchomić konkurs na organizację opieki w żłobku przez podmiot niepubliczny. Koszt opieki i zakres świadczeń w tym żłobku będzie taki, jak w żłobkach samorządowych. Opłata wraz z kosztami wyżywienia nie przekroczy kwoty 350 zł miesięcznie. Zapisy do nowego żłobka zaczną się nie wcześniej niż w grudniu 2017 r. Przypominam równocześnie, że zarówno w żłobkach samorządowych, jak i prowadzonych na zlecenie Gminy zapisy dzieci są przyjmowane przez cały rok – zatem nie ma terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji.