Bagry zwycięskie po raz kolejny!

Ponad 13 tys. punktów zdobyły Bagry! Projekt „Zalew Bagry – zagospodarowanie" zdobył najwięcej punktów w ogólnomiejskim budżecie obywatelskim - niemal dwa razy więcej od projektu, który zajął drugie miejsce!

Zwycięski projekt zakłada rewitalizację wschodniej części Zalewu, tak by mógł on służyć krakowianom do celów rekreacyjno-wypoczynkowych przez cały rok. Projekt przewiduje budowę ciągu pieszego od plaży do kładki nad torami kolejowymi, małej architektury, oświetlenia, toalet, przebieralni, zorganizowanie bezpiecznego kąpieliska wraz z niezbędną infrastrukturą, miejsc postojowych oraz w nieco dalszej odległości wybiegu dla psów. Być może w okresie zimowym zostanie tam uruchomione lodowisko. Koszt zadania to 3 mln zł.

Na 11 miejscu, z dużą szansą na realizację, znalazło się kolejne zadanie, którego realizacja przewidziana jest na terenie naszej dzielnicy tj. "Park przy ul. Wadowickiej".

Niestety frekwencja w głosowaniu była niska i wyniosła 5%. W sumie krakowianie oddali ponad 32 tysiące głosów. Jedna trzecia głosujących wybrała głosowanie tradycyjne – na papierze, za pomocą platformy internetowej oddano 67% głosów. Mieszkańcy decydowali o losie 319 projektów: 111 ogólnomiejskich i 208 dzielnicowych. 

Wśród zadań dzielnicowych w naszej "13" zwyciężył projekt „Ratownicy WOPR nad Bagrami”, który może stanowić ciekawe uzupełnienie dużego ogólnomiejskiego projektu dotyczącego rewitalizacji zalewu Bagry. Miejsce drugie zajął projekt "Bezpieczeństwo mieszkańców Dzielnicy XIII Podgórze"

Szczegółowe wyniki można sprawdzić tutaj.

Wyniki głosowania to lista rankingowa projektów wraz z liczbą punktów, które każdy z nich otrzymał. Ostateczna lista zadań do realizacji w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zostanie podana do publicznej wiadomości w późniejszym terminie, po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządzenia w sprawie zatwierdzenia listy zadań o charakterze ogólnomiejskim do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz po podjęciu przez wszystkie Rady Dzielnic zaangażowane w proces budżetu obywatelskiego stosownych uchwał.

Zgodnie z harmonogramem budżetu obywatelskiego zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie powinno nastąpić nie później niż do 31 lipca br.