bezpieczeństwo

Dzielnica XIII dofinansowała zakup radiowozu dla Straży Miejskiej

W minionym tygodniu Straż Miejska Miasta Krakowa otrzymała dwa pojazdy: jeden nieoznakowany, zakupiony przez dzielnice nowohuckie, a drugi oznakowany z przeznaczeniem do patrolowania terenów zielonych w Podgórzu (IV oddział Straży Miejskiej) zakupiony ze środków dzielnic podgórskich.

Dzielnica XIII Podgórze przeznaczyła na ten cel 15 tys. zł. W uroczystym przekazaniu radiowozów ze strony Rady Dzielnicy XIII Podgórze uczestniczyli przedstawiciele Zarządu: Teresa Kural oraz Tomasz Kołomyjski.

Samochód z pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie Podgórza, zwłaszcza w okresie wakacyjnym m.in. dzięki częstszym patrolom w obszarach rekreacyjnych jak Bagry, Staw Płaszowski, czy Park im. W. Bednarskiego.