Znamy datę pogrzebu prof. Walerego Pisarka

Pogrzeb prof. Walerego Pisarka odbędzie się w przyszły czwartek 16 listopada o godzinie 13 na cmentarzu Rakowickim. Poprzedzi go msza o godz. 11 w kolegiacie św. Anny. Wybitny językoznawca zmarł w niedzielę. 

Profesor miał 86 lat. Od dziesięcioleci związany był z Uniwersytetem Jagiellońskim, tutaj zdobył swój pierwszy stopień naukowy, a w 1982 roku obronił profesurę. Uzyskał także tytuł doctor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Oprócz działalności akademickiej prof. Pisarek pełnił także funkcję honorowego prezesa Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk. W swoim dorobku ma prawie 700 publikacji - artykułów prasowych, recenzji, artykułów naukowych czy podręczników dotyczących języka polskiego i teorii informacji i komunikacji masowej. W latach 70. wygłaszał pogadanki językowe w ramach telewizyjnego „Studio 2”. Przewodniczący jury i autor większości tekstów konkursu ortograficznego „Ogólnopolskie Dyktando” od początku jego istnienia. Uczestnik prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności.

Profesor przez wiele lat był recenzentem Podgórskiego Dyktanda i jego honorowym patronem. Przez współpracujące z nim osoby został zapamiętany jako człowiek bardzo życzliwy o niezwykłej osobowości. Dzięki Profesorowi każda recenzja tekstu dyktanda była jednym z najciekawszych i najprzyjemniejszych momentów prac nad projektem.