budżet obywatelski

Pikniki obywatelskie to nie tylko doskonała okazja do spędzenia aktywnie czasu w krakowskich parkach, ale przede wszystkim to wyjątkowa możliwość zapoznania się z projektami zgłoszonymi w tegorocznym budżecie obywatelskim miasta Krakowa. Cykl takich spotkań na zielonej trawie rozpocznie się już jutro o godz. 12.00 w Parku im. Wojciecha Bednarskiego.

budżet obywatelski

17 czerwca rozpocznie się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach czwartej edycji budżetu obywatelskiego Krakowa. Głosować będzie można do 30 czerwca. Ostatecznie, po rozpatrzeniu protestów, do udziału w głosowaniu zakwalifikowano 111 projektów ogólnomiejskich oraz 208 projektów dzielnicowych, czyli w sumie 319 propozycja

zieleń w mieście

25 maja rozpoczęły się prace nad „Powiatowym programem zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących programu, które odbędą się 12, 13 i 14 czerwca. W trakcie spotkań przedstawione zostaną główne założenia projektu oraz zaprezentowane zostaną wstępnie wytypowane obszary objęte programem.