Projekt pn.: „W sile wieku” skierowany jest do mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na podeszły wiek (60+), stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów faktycznych. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze zaprasza na bezpłatne otwarte szkolenia pt. "Instruktaż wysyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną" organizowane w dniach 14 marca do 19 kwietnia.