Podziękowania od Zarządu VII kadencji

W dniu wczorajszym, w momencie wyboru nowego przewodniczącego, zakończył swoją działalność Zarząd Dzielnicy XIII Podgórze VII kadencji. Pracowaliśmy dla Państwa w składzie: przewodniczący Jacek Bednarz, z-ca przewodniczącego Jacek Młynarz oraz członkowie: Aurelia Czerwińska-Pacura, Teresa Kural oraz Tomasz Kołomyjski. Dziękujemy za cztery owocne lata współpracy na rzecz Dzielnicy. Nowym przewodniczącym został Szymon Toboła.

Wielką przyjemnością i zaszczytem była praca na rzecz Podgórza i jego mieszkańców. Przez te cztery lata udało się sporo zrobić i dużo zmienić, zarówno w samej dzielnicy jak i jej wizerunku. Realizując wszelkie zadania chcieliśmy być blisko Państwa, dlatego też dużą wagę przykładaliśmy do komunikacji. Służyła jej strona internetowa, strona na portalu Facebook oraz gazetka "Głos Podgórza". Prowadziłem je dla Państwa w imieniu Zarządu i Rady. Praca nad nimi, zwłaszcza gazetką, wymagała zaangażowanie wielu osób. Wszystkim autorom tekstów i zdjęć, redaktorom prowadzącym Panu Łukaszowi Mańczykowi oraz Pani Ewie Winiarskiej, a także grafikowi - niezastąpionej Pani Ani Olek serdecznie dziękuję za współpracę.

W dniu dzisiejszym pieczę nad stroną internetową , "facebookiem" oraz gazetką oddaję w ręce nowego przewodniczącego, życząc mu wytrwałości, dobrych pomysłów i powodzenia w działaniu.

Dziękuję
Jacek Młynarz